Samenwerking

Het doel is om zoveel mogelijk verschillende mensen/groepen uit de samenleving van Etten-Leur deel te laten nemen aan dit project. Het wordt een samenwerking tussen amateurs en professionals, jong en oud, op alle artistieke gebieden en culturele vormen. De deelnemers kunnen niet passief “hun kunst” vertonen. Zij gaan actief samenwerken aan de totstandkoming van de … Continue reading Samenwerking