Contact

Stichting art2gether

Contactadres:

Klaverweide 9
4874 MD Etten-Leur
Tel. 0625251578

Email:    art2gether@outlook.com

rekeningnummer   NL56 RABO 0310 5882 94

Culturele ANBI status    –   RSIN: 856385414

KvK nr: 66075564

 

Bestuur:

  Voorzitter:   W. Borm-Dekkers         

foto Wilma

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris:    E. Schröer

        foto elise 2.0

 

Penningmeester:  A. Bastiaansen

foto Annemarie
       

Beleidsadviseur:  L. Bastiaansen

foto Lara
        

Bestuurslid:  B. Mol

bas foto
       


Beloningsbeleid

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en andere bijdragen;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Begroting voor op handen zijnde project organisatie zijn geraamd op €60.000.

 

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Stichting Art2gether

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Jaarrekening Stg Art2gether 2018