Contact

Stichting art2gether

 

Bestuur:

Voorzitter

W.M.C.M. Borm-Dekkers

Klaverweide 9

4874 MD Etten-Leur

tel. 06 25251578

Secretaris

S.J.D.M. Mol

Binnentuin 4

4873 BT Etten-Leur
tel. 06 11959938

Penningmeester

J.A.M. van der Weegen
4874 KT Etten-Leur
Beverdam 73
tel. 076 5021611

 

Adres:

Klaverweide 9
4874 MD Etten-Leur
Tel. 0625251578

Email:    art2gether@outlook.com

rekeningnummer   NL56 RABO 0310 5882 94

Culturele ANBI status    –   RSIN: 856385414

KvK nr: 66075564

 

 

Beloningsbeleid

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en andere bijdragen;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Begroting voor op handen zijnde project organisatie zijn geraamd op €60.000.