Begroting

De voorlopige kosten voor de uitvoeringen van de Cirkel van het Leven worden ingeschat op € 55.000