Begroting

De voorlopige kosten worden ingeschat op € 60.000