Fotowedstrijd

DE FOTOWEDSTRIJD IS GESLOTEN !

Graag willen we iedereen bedanken die zijn foto’s van de CIRKEL VAN HET LEVEN met ons gedeeld heeft.

Cirkel zwart met tekst

We hebben meer dan 300 foto’s ontvangen voor het samenstellen van het fotodocument CIRKEL VAN HET LEVEN en we gaan nu aan de slag om een selectie van 70 foto’s te maken. Deze selectie wordt gedaan door een deskundige commissie.

Deze commissie bestaat uit:

  • Emily Wiessner              – professioneel fotografe
  • Philip Corsius                –  docent Media en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht, schrijver en spreker Storytelling, docent Storytelling Fontys University .
  • Wilma Borm-Dekkers –  beeldend kunstenaar, docent Beeldende Vorming, artistieke leiding project Cirkel van het Leven.

Een eerste selectie van de aangeleverde foto’s zal worden gemaakt in februari 2019.

Voor de exposities worden 3 x 70 foto’s geselecteerd uit al het aangeboden fotomateriaal.

Het fotomateriaal van de leerlingen wordt door de docenten beoordeeld en geselecteerd, in samenwerking met stichting Art2gether.

OFFICIËLE OPENING FOTOTENTOONSTELLING

6 JUNI – N.NOBELAER om 20 uur.

            Kunstuitvoering bij opening tentoonstellingen

20170414_183910

 Bij de officiële opening van deze fototentoonstellingen op 8 juni 2019 zal op de locatie van de Nieuwe Nobelaer een  uitvoering gegeven worden, waarbij verschillende kunstvormen samenkomen zoals poëzie, dans, zang en fotografie. Dit als opmaat voor de uiteindelijke grote culturele uitvoering van CIRKEL VAN HET LEVEN.

Fototentoonstellingen Cirkel van het Leven – 8 juni tot en met  16 juni 2019.

Het werk van de leerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur en het Munnikenheide College zal te zien zijn  in de Lambertuskerk in samenwerking met ZIEL.

Het overige fotomateriaal wat door fotoverenigingen en vrije inschrijvingen is aangeleverd zal te zien zijn in de Nieuwe Nobelaer.

Deze tentoonstellingen lopen gelijktijdig en het publiek wordt gestimuleerd om beide de exposities te bezoeken d.m.v. een publieksjurering/publieksprijs.

Uit het geëxposeerde werk wordt door een commissie een verdere selectie gemaakt voor de kunstuitvoering van CIRKEL VAN HET LEVEN.