Home

logo-website

Welkom op de website van Stichting Art2gether.

Op deze website kunt u lezen wat het beleidsplan van deze stichting is.

Doelstelling van de stichting

Deze stichting is opgericht op 20 mei 2016 en heeft ten doel het stimuleren en  initiëren van culturele evenementen.

De invulling van deze projecten kan bestaan uit zowel muzikale als beeldende disciplines, zoals concerten, dans, drama, beeldende kunst, etc. Het beleid van de stichting is er op gericht om diverse kunstvormen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hierbij streven we ernaar om jong en oud bij elkaar te brengen omdat kunst van en voor alle leeftijden is en mensen verbindt. Dit willen we bereiken door verschillende stijlen van muziek als ook beeldende kunst aan te bieden binnen projecten waarbij diverse groeperingen in de samenleving betrokken worden.

De Stichting Art2gether beoogt door middel van het werven van fondsen en donaties deze activiteiten te financieren.

Tevens beheert de stichting de geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang deze nog niet zijn besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.