Cirkel zwart met tekst

Cirkel van het Leven is een beleven van het leven

Een tocht door alle tijden, het verhaal van de mens in al zijn facetten, van geboorte tot dood.
Het project brengt mensen in Etten-Leur en omgeving op alle creatieve raakvlakken samen,
om de verbeelding van de CIRKEL VAN HET LEVEN vorm te geven.

Kunstzinnig Etten-Leur komt samen binnen deze CIRKEL van het LEVEN 

Zo zullen muziekgroepen, koren, toneel- en dansgroepen, gilden van Etten en Leur en vele anderen de tocht door alle tijden vormgeven. Zij krijgen binnen dit project de ruimte om deze, ieder op hun eigen manier, te vertolken.

De bijzondere locatie, het cultureel centrum de Nieuwe Nobelaer in de afbraakfase, dus net voor de sloop, is een bewuste keuze en symboliseert de overgang van oud naar nieuw.

CIRKEL VAN HET LEVEN  is een gebeuren voor en door de mensen van Etten-Leur en omgeving.

Samen gaan we op pad om deze CIRKEL rond te krijgen.


THEMA’S           

OORSPRONGgeboorte
LIEFDEfamilie
SPELfeest, muziek
CULTUURgroep, religie, rituelen
WERK
LIJDENeenzaamheid, oorlog
VERGANKELIJKHEIDouderdom, dood

Zowel amateurs als professionelen, jong en oud, hebben hun bijdrage geleverd aan onze fotowedstrijd om het fotodocument Cirkel van het Leven vorm te kunnen geven. Hierdoor krijgt de kijk op de levensweg van de mens een universeel karakter en zal het toegankelijk zijn voor iedereen uit de samenleving.

De foto’s zullen de leidraad worden voor de uitvoering van de CIRKEL VAN HET LEVENeen tocht door alle tijden.

Op verrassende creatieve manieren worden deze foto’s als projectie’s verweven in een samenspel van kunstvormen zoals muziek, zang, dans, poëzie en belichting.


LOCATIE: NIEUWE NOBELAER – net voor de sloop !

Zodra het cultureel centrum de Nieuwe Nobelaer klaar is voor de sloop zullen deze grote kale ruimtes klaar gemaakt worden voor de uitvoeringen van de CIRKEL VAN HET LEVEN.

Dit zal dan tevens het laatste afsluitende culturele gebeuren zijn wat daar plaatsvindt.

Een afscheid van de ‘oude’ Nieuwe Nobelaer en zo ook een overgang van oud naar nieuw – passend in het thema