Doel van het project

DOELSTELLING VAN HET PROJECT:

 • Verschillende culturele groeperingen, musici, professionals en amateurs uit West-Brabant samen laten werken. Hierbij worden ze gestimuleerd om hun eigen kunstdiscipline te integreren in andere kunstvormen. Verschillende vormen van kunst en cultuur worden zo samengebracht en met elkaar verweven binnen de Cirkel van het leven.
 • Een drietal fototentoonstellingen rond de 7 thema’s van de Cirkel van het leven samen te stellen uit ingezonden werk van fotografen/studenten/kunstenaars uit Etten-Leur en omgeving.
 • Uitvoeringen geven van de Cirkel van het Leven waarin we mensen ontroeren, zich laten herkennen en verwonderen in het universele levensverhaal van de mens.

Met elkaar en voor elkaar gaan we deze interactieve tocht maken.

CIRKEL VAN HET LEVEN  geplaatst binnen de doelstellingen van de Raad voor Cultuur 

De Raad voor Cultuur schrijft in haar beleidsadvies ‘Cultuur voor stad, land en regio. De rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel’ in 2017, dat de volgende doelstellingen voor de overheid aanbevolen worden:

 • Dat creatieve en kunstzinnige talenten kansen en mogelijkheden krijgen om zich artistiek te ontplooien.
 • Dat iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats, toegang heeft tot cultuur.
 • Dat er een pluriform aanbod van cultuur is gegarandeerd, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd.
 • Dat er een veilige haven is voor cultuur om te kunnen reflecteren op de samenleving – ook als dat in kritische zin gebeurt.

Deze doelstellingen kunnen breed (en meer nationaal) gelezen worden, maar deze kunnen ook toegepast worden op de regio en zelfs op het project van CIRKEL VAN HET LEVEN

 • De eerste doelstelling slaat op talentontwikkeling: iedereen zou de kans moeten krijgen om zichzelf artistiek te ontwikkelen. Dit project biedt daar ook mogelijkheid voor. Zo is de fotowedstrijd open voor een brede groep deelnemers; zowel professioneel als amateur gerichte verenigingen, kunstenaars en middelbare schoolleerlingen. Iedereen is welkom om zijn artistieke inzichten rond bepaalde thema’s van het leven te delen en kan zo gestimuleerd worden om verder te ontwikkelen en denken binnen deze kunsttak. Ook het samenwerken met middelbare scholen geeft aan dat de jeugd, binnen educatieve omgevingen, gestimuleerd wordt om zichzelf op creatief vlak te ontwikkelen.
 • De tweede doelstelling wordt in de CIRKEL VAN HET LEVEN ook nagestreefd. Tijdens de fotowedstrijd werd iedereen uitgenodigd om hun beelden en ideeën te delen, zodat de kijk op de levensweg van de mens een universeel karakter kreeg en dus toegankelijk is voor iedereen.
 • De derde doelstelling komt ook terug in het project. Deze is namelijk gebaseerd op een al bestaande fototentoonstelling: The Family of Man, samengesteld in 1955 door Edward Steichen voor het Museum of Modern Art in New York, die wel “de grootste fotografische tentoonstelling ooit gerealiseerd” wordt genoemd. Het bestaande wordt hier gekoesterd. Vervolgens wordt hier een nieuwe tentoonstelling van gemaakt, door verschillende inzendingen uit de wedstrijd te combineren. In de uiteindelijke uitvoering wordt een groot scala aan kunstdisciplines uit Etten-Leur en omgeving samengebracht om de tentoonstelling verder te vertolken. De oude, wereldberoemde tentoonstelling wordt op deze manier getransformeerd in een moderne culturele tocht en wordt ook het nieuwe omarmd. Maar naast deze inhoudelijke vorm van de realisering van de doelstelling, kan het ook fysiek gezien worden: de uiteindelijke uitvoeringen zullen namelijk plaatsvinden in de Nieuwe Nobelaer in de afbraakfase, dus net voor de sloop. Een overgang van oud naar nieuw wordt hiermee ook gesymboliseerd.
 • De laatste doelstelling komt ook terug: het project is groot en multidisciplinair, maar nog steeds ‘klein’ gehouden binnen dezelfde gemeente. De levensweg van de mens wordt zo universeel mogelijk gehouden, met invloeden vanuit alle hoeken van de samenleving. Op deze manier wordt CIRKEL VAN HET LEVEN een weerspiegeling van de maatschappij en haar invloed op de mens, waarin ruimte is voorallerlei kunstdisciplines om het op een eigen manier te vertolken.