Passion2gether 2017

Passion2gether 2017 – indrukwekkend en ontroerend

Passion2gether heeft veel mensen ontroerd en geraakt. Het was een samengaan van kunst en cultuur rondom de kruiswegschilderijen van Theo Forrer.

Lezing/kunstbeschouwing Kruiswegschilderijen Theo Forrer
Woensdag 12 april 2017

De start van dit project was een kunstlezing met uitleg over de expressionistische schilderijen. Door inzicht te geven in het verleden van de schilder, zijn ervaringen bij de Birma-spoorlijn en het Jappenkamp werd de rauwe weergave van de kruisiging begrijpelijk.

Expositie kruiswegschilderijen samen met werkstukken van KSE-leerlingen
Zondag 16 april – maandag 17 april 2017

Naast deze lezing was er ook de expositie van de kruiswegstaties met daarbij de schilderijen van de KSE leerlingen. Zij hadden, geïnspireerd door Theo Forrer, een vertaalslag gemaakt naar deze tijd. Bijzonder indrukwekkende impressies waren te zien op deze expositie op eerste en tweede Paasdag.

Foto’s: A. Vingerhoeds

De Passion-uitvoeringen (het hoogtepunt van dit project)
Vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017

Etten-Leur beleefde op Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn eigen Passion. De fabriekshal van de voormalige Praxis waar alles plaats vond, was omgebouwd tot een ware cultuurtempel.

Al snel waren alle 5 de uitvoeringen uitverkocht want er konden maar 150 bezoekers per uitvoering toegelaten worden. Deze Passion werd voor de mensen die een kaartje hadden kunnen bemachtigen, een ervaring die niet zomaar vergeten wordt.

Indringend was de confrontatie met het lijden van een mens, die onschuldig werd opgebracht. Het Cloveniersgilde  zorgde met zijn trommels en vertoon voor de onheilspellende gang naar het bittere einde.

De dansgroep In10ce gaf alle emotie weer in moderne dans.

Het verhaal werd gebracht door de vertellers Claude Covemaeker en Martine Borm, die met de teksten het verleden en het heden verbonden. Ontroerend en emotioneel was hun vertaling van ‘Ne me quitte pas”.

Het koor ‘de Kerkzwervers” die initiatiefnemers  zijn van dit gebeuren, stegen boven zichzelf uit met een vijftal liederen passend in dit verhaal wat van alle tijden is.

Als bij de statie “Simon helpt het kruis dragen” de vertaalslag naar de tegenwoordige tijd wordt gemaakt door het verhaal van Sirwan, een vluchteling uit Irak, is de emotie te voelen.

Dit is een verhaal dat ook nu gebeurt. Zoveel mensen die een kruis te dragen hebben maar geholpen worden.

Iedereen heeft tijdens de sterfscene aan het kruis, de haperende hartslag gevoeld op de uitstervende tonen van het rocknummer ‘Child in time”.

Hoe groot was het contrast met het daarop volgende nummer uit de Matteuspassion bij het schilderij van de Piëta, gezongen door Cecile Creusen.

Na de graflegging, waarbij het schilderij  als een doodskist werd binnengedragen door het gilde, volgde de apotheose. Deze unieke kruisweg kent namelijk als enige het schilderij van de verrijzenis. Niet de dood heeft het laatste woord, niet het duister overwint, maar het licht. Het Halleluja van Handel, wat groots gebracht is en door licht omstraalt, gaf tot slot iedereen het gevoel van hoop mee. Zo heeft de schilder, die zoveel ellende en dood heeft gezien het bedoeld. Passion2gether was een gebeuren wat heel veel mensen heeft geraakt, ontroerd en samengebracht. Dit project heeft zichzelf overstegen.

De artistieke leiding was in handen van Wilma Borm-Dekkers, die in nauwe samenwerking met Marcel van Oorschot (muzikale leiding) en Vincent Vergouwen (techniek) dit alles tot een uniek cultureel geheel hebben gemaakt.

Stichting Art2gether bedankt iedereen, professionals, sponsoren en vrijwilligers die Passion2gether samen hebben gedragen!

Samenwerking

Verschillende groepen uit de samenleving  van Etten-Leur namen deel aan Passion2gether 2017:

Het Cloveniers Gilde leverde zijn bijdrage met trom en vertoon tijdens de uitvoering.

De zang en muziek tijdens de uitvoering werd verzorgd door de initiatiefnemers, het koor De Kerkzwervers en hun combo. Zo werkten amateurs en diverse professionals  o.a. concertzangeres Cècile Creusen, violiste Vincie Faas, dwarsfluististe Desiree van Warmerdam samen in dit project. De moderne dansgroep “In10ce” zorgde voor het uitbeelden van de emotie.

Het Munnikenheide College was door middel van de maatschappelijke stage intensief betrokken bij dit project.

Avoord Zorg & Wonen was betrokken bij deze organisatie. Deze “koppeling” van leerlingen en ouderen kan zowel tijdens de uitvoeringen, de kunstlezing en de expositie.

KSE leerlingen hebben een indrukwekkende vertaalslag gemaakt voor de expositie van Passion2gether.

Kruiswegschilderijen van Theo Forrer

Fotografie: Rob Schrauwen

forrer-01
0. 200 x 150 Laatste avondmaal
forrer-02
1. 165 x 150 Jezus wordt ter dood veroordeeld
forrer-03
2. 80 x 80 Jezus neemt het kruis op zijn schouders
forrer-04
3. 80 x 125    Jezus valt voor de eerste keer
forrer-05
4. 155 x 55   Jezus ontmoet zijn moeder
forrer-06
5. 155 x 77    Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
forrer-07
6. 62 x 55 Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.
forrer-08
7. 145 x 110 Jezus valt voor de tweede maal.
forrer-09
8. 150 x 60 Jezus troost de wenende vrouwen.
forrer-10
9. 72 x 110 Jezus valt voor de derde maal.
forrer-11
10. 72 x 110 Jezus wordt van zijn klederen beroofd
forrer-12
11. 175 x 80 Jezus wordt aan het kruis genageld.
forrer-13
12. 145 x 85 Jezus sterft aan het kruis
forrer-14
13. 175 x 80 Jezus wordt van het kruis afgenomen
forrer-15
14. 100 x 260 Jezus wordt in het graf gelegd
forrer-16
15. 250 x 155 Verrijzenis