logo-website

Over ons

Stichting Art2gether is opgericht in 2016 en heeft als doel het initiëren van bijzondere culturele projecten waarbij we verschillende kunstvormen samenbrengen. Kunst in al zijn vormen, samen met velen en voor velen in Etten-Leur en omstreken.

We brengen jong en oud samen binnen deze culturele projecten, waarbij men van elkaar leert en elkaar  inspireert. Hierbij werken we samen met verschillende organisaties, verenigingen en stichtingen en zijn de verbindende factor op cultureel gebied in Etten-Leur en omgeving.

Vele projecten zijn reeds succesvol afgerond. Deze culturele projecten waren uit meerdere delen opgebouwd. Zo waren er kunstlezingen, exposities, boekuitgaven en schoolprojecten. Uiteindelijk kwamen al deze deelnemers samen bij het afsluitende eindproject, de kunst- & theateruitvoering Cirkel van het Leven in 2022.

Stichting Art2gether beoogt door middel van het werven van fondsen en donaties deze activiteiten te financieren.

Tevens beheert de stichting de geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang deze nog niet zijn besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Contact

Klaverweide 9
4874 MD Etten-Leur
Tel. 0625251578

art2gether@outlook.com

NL56 RABO 0310 5882 94

Culturele ANBI status – RSIN: 856385414

KvK nr: 66075564

Beloningsbeleid

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en andere bijdragen;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.
Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2018 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2019 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2020 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2021 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2022 Stichting Art2gether

Bestuur