logo-website

Over ons

Onze stichting heeft als doel het initiëren van bijzondere culturele projecten waarbij we verschillende kunstvormen samenbrengen. Kunst in al zijn vormen, samen met velen en voor velen. 

We brengen vele mensen samen door deze culturele projecten, waarbij jong en oud,  van elkaar leert en elkaar  inspireert. 

De Stichting Art2gether beoogt door middel van het werven van fondsen en donaties deze activiteiten te financieren.

Tevens beheert de stichting de geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang deze nog niet zijn besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Contact

Klaverweide 9
4874 MD Etten-Leur
Tel. 0625251578

art2gether@outlook.com

NL56 RABO 0310 5882 94

Culturele ANBI status – RSIN: 856385414

KvK nr: 66075564

Beloningsbeleid

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en andere bijdragen;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.
Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2018 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2019 Stichting Art2gether

Jaarrekening 2020 Stichting Art2gether

Bestuur